9.2 / 10 125 reviews 
 •   Bel ons direct!   046 442 08 90   046 442 08 90
 • Industriestraat 2, 6135 KH Sittard
 • 09:00u (ZA 10:00u) -17:00u (ZO Gesloten)

Algemene- en Garantiebepalingen geldend voor Auto Zuyd B.V. 2017

 

Algemene- en Garantiebepalingen geldend voor Auto Zuyd B.V. 2017

 1. AutoZuyd verleent aan de koper een garantie voor de duur van het aantal maanden zoals vermeld op de factuur en gaat in op de dag der levering van de auto. De garantie geldt uitdrukkelijk met in achtneming van onderstaande garantiebepalingen.
 2. Auto Zuyd stelt haar advertenties met de groots mogelijke zorg samen. Echter dient de koper zelf te controleren of de auto is, zoals beschreven. Auto Zuyd kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de auto niet is zoals beschreven in de advertentie.
 3. AutoZuyd levert een auto die voor normaal gebruik geschikt is en die voldoet aan de eisen die op grond van de leeftijd van de auto, de kilometrage, staat van onderhoud en de koopprijs verwacht mogen worden. Dit ontslaat de koper niet van zijn eigen onderzoeksplicht de auto op gebreken te controleren.
 4. Gebreken die uitdrukkelijk door AutoZuyd aan de koper zijn medegedeeld en door koper zijn geaccepteerd vallen niet onder de garantie.
 5. De garantie omvat enkel herstel van gebreken door AutoZuyd zelf, of door een door hem ingeschakelde reparateur, die niet veroorzaakt zijn door onjuist en/of roekeloos gebruik, opzet of deelname aan wedstrijden en of onjuist gebruik van brandstoffen of andere hulpstoffen ten behoeve van de auto en onoordeelkundig gebruik en door koper zelf uitgevoerde reparaties.
 6. AutoZuyd verleent de garantie ten alle tijden zelf, of door een in zijn opdracht ingeschakelde reparateur, door herstel van de gebreken. Voor het herstel van de gebreken dient de koper zich ten alle tijden te wenden tot AutoZuyd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Behoudens schriftelijke toestemming van AutoZuyd vallen de kosten van reparaties die niet zijn uitgevoerd door AutoZuyd of in zijn opdracht zijn uitgevoerd, niet onder de garantie en op die reparaties wordt evenmin garantie verleend.
 7. De garantie beperkt zich tot herstel van de auto en tot herstel of noodzakelijke vervanging van defecte onderdelen. De garantie strekt zich niet uit tot vergoeding van schade aan andere zaken en personen.
 8. De garantie strekt zich niet uit tot door de koper na levering van de auto zelf aangebrachte zaken, vervanging van door hem zelf aangebrachte zaken, alsmede zijn uitgesloten reparaties en vervanging van banden, vloeistoffen, ruitenwissers, afsluitrubbers, radio, speakers en andere audiovisuele voorzieningen, alsmede ruiten.
 9. Evenmin vallen onder de garantie APK-keuringen, onderhoudsbeurten, alsmede reparaties en vervanging van onderdelen op verzoek van koper zonder enige noodzaak daartoe naar inzichten van AutoZuyd.
 10. Tenzij schriftelijk met AutoZuyd anders is overeengekomen heeft koper gedurende de herstelperiode geen recht op – gratis – vervangend vervoer.
 11. Bij annuleren van de koopovereenkomst wordt 15% van het aankoopbedrag in rekening gebracht bij de koper.